И ние като всеки друг, обичащ тези малки, жълти, симпатични гадове, се забавляваме на тяхното странно бърборене, но се чудехме, дали наистина думите им означават нещо или са напълно безсмислени? Някои филми имат наети лингвисти за създаването на нови езици, като „Аватар“ например, които използват услугите на лингвист, за да създаде езика на Нави. Но дали това е случаят и с езика на миньоните?

Нает ли е лингвист за създаването на езика на миньоните?

Според много публикации, режисьорите на филма (Пиер Кофин и Крис Рено) сами създават езика на миьоните, който естествено наричат „миньонски“ език. Някои смятат, че всяка дума от него има специфично значение, а когато вярваш, че миньоните наистина комуникират, добиваш чувството, че започваш да разбираш речта им, дори да не си учил телхия език. Крис Рено издава, че „Най-якото в миньонския език, е че изглежда съвсем истински, защото при създаването му Пиер включва съществуващи думи от различни езици (английски, испански, италиански, руски, немски, корейски и дори японски)“.

В началото вероятно се е целяло постигането на комедийно звучене и затова „миньонския“ звучи като бърборене, но след въвеждането на думи от толкова много езици, отделните разговори започват да добиват смисъл, а децата безпроблемно ги разбират, без да знаят който й да е от тях.

Бърборенето има смисъл

В пародийния вариант на песента „I swear” например, изпълняван от миньоните, думи като „Swear“ се превръщат в „Underwear“, a “Copa Cabana – Bella Banana”. Ако слушате внимателно, може да разпознаете думи от различните, използвани езици. Например:

„Kanpai“ – от японски, означава „Наздраве!“ (при вдигане на тост)

„Hana, dul, sae“ – на корейски, означава „Едно, две, три“ (при отброяване)

„Para tú“ – на испански, „За теб“ (когато миньон дава на Агнес играчка-заместител на плюшения еднорог)

Значение на думите от езика на Миньоните

minionite-ezici

Контекста ни помага да разберем

В опита си да обясним защо разбираме миньонски, без да го учим, осъзнаваме че всъщност върху нас е приложен един хитър, фонетичен трик. Ако нещо звучи и има ритъма на някоя позната дума, изглежда мозъкът ни може да я свържи с нея и ние да я разберем. Това важи с особена сила, когато вземем предвид и контекста, в който е употребена. Когато миньоните купуват играчка за Агнес, те казват Papoy? Wha kind a papoy?“. На англичаните това им звучи като Toy“ (играчка) и действително миньоните купуват играчка, така че няма объркване за това, какво става в този момент. Това обяснява, защо независимо от езиковите си различия, хората по целия свят, разбират еднакво ясно този толкова абсурдно звучащат, но супер забавен миньонски език.

FacebookMore...